KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

 

LASTEN TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se perustuu tarkoituksenmukaisen toiminnan terapeuttiseen ja tavoitteelliseen käyttöön. Terapiatyön lähtökohtana on mahdollisimman kattava arviointi ja sen pohjalta yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa tehty tavoiteasettelu ja terapiasuunnitelma.

Lasten toimintaterapiassa keskeisenä on normaali kehitys ja sen tukeminen. Kehitystä jarruttavien tekijöiden mahdollisimman kattavan selvittelyn tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miksi lapsella on pulmia vuorovaikutuksessa, oppimisessa ja/tai käyttäytymisessä ja miten näille vaadittavaa kehityksellistä pohjaa voidaan ja tulee vahvistaa.

Terapian lähtökohtana on aina hyvään vuorovaikutukseen perustuva terapiasuhde.  Vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa hyödynnetään varhaista vuorovaikutusta tukevia keinoja, sensomotorista toimintaa kuin myös tarpeenmukaisia kommunikaation tukikeinoja. Yhteistyö toimintaterapeutin, lapsen perheen sekä hänen lähipiirinsä kanssa on terapian tavoitteiden asettamisessa, toteutumisessa ja edistymisessä merkityksellistä.

Lasten toimintaterapian tavoitteiden mukaisessa työskentelyssä ovat keskeisiä normaalia kehitystä tukeva sensomotorinen toiminta ja leikki, päivittäiset itsestä huolehtimisen toiminnot sekä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota tukevat toiminnot.

Lapsen yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen sekä omaan oppimis-, onnistumis- ja osallistumiskykyyn luottavan itsetunnon kuin myös fyysisen ja psyykkisen minän kasvun vahvistaminen on aina tärkeää.