KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

SIRKKA MAIJAN TIETO-TAIDON RAKENTUMINEN

Toimintaterapeutin ja erikoistoimintaterapeutin tutkinnot (1975 ja 1981)

Merkittävimpinä lisäkoulutuksina:
Sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan pätevöityminen
Sensorisen integraation ja praksian (SIPT-testin)testipätevyys

Työkokemus:
Helsingin lastenlinna /CP-, MBD/ADHD, lastenpsykiatriset lapset
Pohjois-Karjalan keskussairaala /lastenpsykiatria ja lastentaudit/lastenneurologia
Auroran Sairaala, Helsinki /lastenpsykiatria, perheosasto
KYS, Kuopio / lastenneurologia
Ammatinharjoittajana kokopäiväistä terapiatyötä vuodesta 1995.

"Jokaisen lapsen tuen tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä, jopa samankin diagnoosin saaneilla lapsilla. Olen pitkän työurani aikana perehtynyt ja pätevöitynyt lukuisiin erilaisiin arviointi- ja terapiamenetelmiin sekä toimintakulttuureihin. Tällä kokemuksella pyrin löytämään aina juuri kyseessä olevien tarpeiden mukaisen menetelmän. Useimpien lasten kohdalla sensorisen integraation terapia on ollut keskeisintä."

Vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteys eri alojen asiantuntijoiden kanssa työvuosien varrella ovat työnohjauksen ohella olleet hyvin tärkeitä tieto-taitoni rakentumisessa.

"Olen aktiivisesti ottanut osaa kotimaisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin ja kongresseihin ylläpitääkseni osaamistani ja kartuttaakseni tietotaitoani uusimmilla tutkimustuloksilla. Kansainväliset tapahtumat ovat olleet ammatillisesti monin tavoin antoisia ja avartavia kokemuksia."