KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

TUOTTAA LASTEN TOIMINTATERAPIAPALVELUJA

* arviointi- ja terapiapalveluja sekä niihin liittyvää ohjausta ja konsultointia
* alan luennointia ja koulutusta sekä kollegiaalista mentorointia

Kuopion ja lähikuntien alueella

 

Erikoisosaamisalueena sensorisen integraation teoria-, tutkimus- ja terapiamenetelmä

Vahvuutena yli 30 vuoden monipuolinen työkokemus lastenneurologisesta ja –psykiatrisesta yksilö-, ryhmä ja perhetyöstä.

Voimavaroina tieto-taidon jatkuva ja säännöllinen ylläpitäminen, päivittäminen ja kehittäminen, työnohjaus, kollegiaalinen verkosto sekä työkyvystä huolehtiminen.

Toiminta täyttää Kelan laatukriteerit.