KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

 

ILO OSATA JA ONNISTUA
Onnistuminen vie myönteisellä tavalla kehitystä eteenpäin. Se rakentaa kuvaa itsestä toimijana ja osaajana, lisää uskoa ja luottamusta omiin kykyihin.

Onnistumisen varmistaminen on terapiassa aikuisen tehtävä
Aikuisen tulee asettaa lapselle kulloinkin juuri sopivat haasteet.
Tämä tapahtuu tarvittavaa apua ja tukea tarjoten sekä terapiaympäristön työkaluja hyödyntäen. Terapeutti muokkaa toiminnan ja tehtävän haasteita lapsen toimintakyvyn mukaan.