KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

 

ILO OSALLISTUA
Jokainen haluaa kuulua johonkin ja vaikuttaa johonkin. Olla yhteydessä, jakaa ja saada. Osallistua!

Osallistumisen esteitä voi olla tunnetasolla, tieto- ja taitotasolla kuin myös fyysisten rajoitteiden tasolla. Erilaiset aistisäätelypulmat vaikeuttavat merkittävästi juuri sosiaalisiin tilanteisiin osallistumista. 
Esteiden arviointi ja ymmärtäminen, niiden lieventäminen ja mahdollinen poistaminen, on tärkeää.  Joidenkin kohdalla kyse on sosiaalisten osallistumistaitojen opettelusta ja niiden tukemisesta. Mikäli lapsella on aistisäätelyongelmia, ovat ne terapiatyöskentelyssä aina ensisijalla.