KOTI TOIMINTATERAPIA PÄTEVYYS MOTTO PALAUTE LINKIT
 

 

ILO OPPIA
Me opimme monin tavoin itsestämme, ympäristöstämme, toisistamme ja vuorovaikutuksesta. Kussakin kehitysvaiheessa oppimisella on omat merkittävät kehitystehtävänsä.

Kyky oppia voi häiriintyä monesta syystä.
Syiden etsiminen ja löytäminen, ymmärtäminen ja niihin puuttuminen on merkityksellistä. Mitä varhaisemmin, sen parempi!